Opplevelser

Opplev den

fantstiske villaksen

Mandalselva Villakssenter skal først og fremst vise laks i et akvarium konstruert for å gi likheter til et virkelig elvemiljø.

Men vår ambisjon er også å kunne tilby utstillinger, aktiviteter og samarbeid med andre reiselivsaktører i regionen. Etter hvert som det utvikles vil det komme informasjon på dette her.