Nyheter

19.11.2019

200 dager igjen til åpningen!

I dag, 19. november, er det 200 dager igjen til Mandalselva Villakssenter skal åpnes for publikum – 6. juni 2020. Akvariebygget er ferdig. Men forberedelsene vil fortsette gjennom vinteren og våren. Bygget er bare «skallet.» Nå skal det fylles med «liv og sjel.»

Arbeidet med å skape godt og riktig miljø for laksen i de sju store akvarietankene har begynt. Til sammen har det gått med ca. 130 storsekker med elvegrus til denne «møbleringen.» Men det gjenstår trolig mye justeringer for at strømningsforholdene i tankene skal bli optimale for fisken. Det meste av dette arbeidet er planlagt utført i mai neste år. Da blir det forhåpentligvis noe spennende å se i hvert av de 14 akvarievinduene.

En arbeidsgruppe er godt i gang med å utarbeide planer for alt det andre som Villakssenteret skal vise for sine gjester. Dette blir både innendørs og på uteområdet. Gjennom utstillinger, informasjon og aktiviteter skal vi fortelle om livet i elva, laksefisket, produksjonen av fornybar energi og andre sider av Vassdragets nåværende og historiske betydning for lokalsamfunnet. Ambisjonen er at mye av dette skal være på plass innen senteret åpnes 6. juni.

25.09.2019

Kranselag for ferdig tak

I dag var det kranselag for akvariebygget med de involverte fra entreprenøren Skanska Norge og arkitekten som har tegnet bygget, Jan Antonsen, til stede. Alle var enige om at dette blir et flott bygg, så stemningen var god under lunsjen med snitter og bløtkake.

Går det som planlagt, vil bygget være helt ferdig i løpet av oktober.

04.09.2019

Akvariebygget reiser seg

En ny milepæl er nå passert ved at alle akvarieglassene er montert. Takbjelkene er på plass og innen to uker skal taket være tett. Nå begynner vi å se hvordan det blir!

Om ca. to uker begynner uttestingen av selve akvarieanlegget. Tankene skal testes med vann og de skal «møbleres» med grus og stein fra elva. Deretter skal det settes inn noen laks og det skal testes ut med ulike vannmengder og strømningsforhold for å se hvordan fisken oppfører seg og trives. Sannsynligvis vil testperioden vare en måneds tid til i slutten av oktober. Da skal fisken slippes ut i elva igjen.

Det er økende interesse for å se anlegget. Men siden det er en travel og lukket byggeplass må dette avtales på forhånd ved kontakt til Olav Lauvdal eller Stig Skjævesland.

27.05.2019

Åpning av akvariet

satt til 6. juni 2020

Det kan høres lenge ut at det skal gå et år fra bygginga begynner og til åpning. Men for at vi skal være godt forberedt tror vi at dette er klokt. Det er mye som skal forberedes og som må være under god kontroll.

Den foreløpige planen er at åpning blir lørdag 6. juni 2020. Styreleder Stig Skjævesland forteller at det skal bli et ekstra program den dagen, men at det er noe vi vil fortelle om når dagen nærmer seg.

16.05.2019

Byggingen av

akvariet er i gang

I dag startet bygginga av akvariet. I juli/august vil de store akvarieglassene – som er 7,5 cm tykke – bli satt inn. Går alt etter planen vil bygget stå ferdig en gang i første halvdel av september. Deretter blir akvarietankene «møblert» med grus og stein – og det blir satt vann og fisk inn i anlegget for å optimalisere forholdene for både fisk og publikum. Planen er at åpning for publikum blir i juni neste år.

Akvariebygget blir på ca. 300 m2. Den sentrale delen av anlegget er sju akvarietanker innrettet i en serie med ca. 30 cm høydeforskjell mellom dem. Friskt elvevann blir tilført i den øverste tanken og vil renne nedover fra tank til tank. På den måten blir det innrettet slik at det skal kunne ligne forholdene fisken har i elva.

Anlegget blir bygget på området til Agder Energi ved Laudal kraftverk. Et godt samarbeid med energiselskapet har vært en viktig brikke i å få dette realisert. En betydelig del av finansieringen er tilskudd fra Marnardal og Mandal kommuner og Vest-Agder fylkeskommune. Det er derfor en viktig intensjon at Villakssenteret skal utvikle seg til å bli et viktig regionutviklingstiltak ved å gi stimulans til vassdragsområdet.

Det har vært jobbet i flere år for å få realisert prosjektet – først i regi av Flerbruksplan for Mandalsvassdraget og senere av et selskap etablert av rettighetshavere til fisket i Mandalselva, Mandalselva Villakssenter AS. At byggearbeidene nå er i gang betyr at en viktig milepæl nå er passert!

Se dette innlegget på Instagram

Det begynner virkelig å ta form, både utvendig og innvendig 😄 Om to uker så er forhåpentligvis alt klart for å testkjøre akvariene med laks i🌊🐟

Et innlegg delt av Mandalselva Villakssenter (@villakssenteret)

Se dette innlegget på Instagram

Taket er tett, og i dag har vi hatt kranselag 🎉🍰 Fantastisk innsats av Skanska og alle som har vært med på prosjektet så langt! 🙏😄

Et innlegg delt av Mandalselva Villakssenter (@villakssenteret)