Kontakt

Ta gjerne kontakt

Mandalselva Villakssenter er fortsatt i en prosjektperiode. Vi er midt i byggeprosessen for akvariet. Foreløpig er det ingen ansatte i selskapet, men det ledes og driftes av styret.

Kontaktperson er:

Styreleder/Daglig leder Stig Skjævesland

Epost: stigskj@online.no

Tlf. 975 63 790

Styrets sammensetning er slik:

Stig Skjævesland (styreleder)

Olav Lauvdal

Tor Harald Bue

Erik Skjævesland

Erling Løfsnes